RODO

Najważniejsze punkty dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w Gabinecie Fizjoterapii Twoja Fizjo

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Fizjoterapii Twoja Fizjo, z siedzibą w Świętochłowicach, ul.Lipowa 98
  2. Przetwarzane przez nas dane osobowe to imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, pesel oraz informacje o stanie zdrowia.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych oraz treningowych w Gabinecie Fizjoterapii Twoja Fizjo mieszczącym się w Świętochłowicach, przy ulicy Slonecznej 16.
  4. dane przechowywane są na serwerze AsPhys i nie są one przekazywane podmiotom trzecim, ani poza granice Polski
  5. Wszystkie dane medyczne, jako szczególna kategoria danych, są przechowywane w naszych archiwach przez okres 20 lat, do czego zobowiązuje nas art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Dodatkowo, Państwa imię, adres mailowy numer telefonu przetwarzane są w celu świadczenia usługi newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Newsletter zawiera informacje dotyczące wydarzeń w Gabinecie Twoja Fizjo, dni otwartych, szkoleń i wykładów a także akcji promocyjnych przygotowanych przez Twoja Fizjo.

Państwa dane są Państwa własnością dlatego:

  1. Mają Państwo prawo do ich wglądu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  2. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu przez nas Waszych danych osobowych
  3. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio

Karolina Gold

Właściciel i fizjoterapeuta Gabinetu Twoja Fizjo